#1 Cắt móng tay ngày nào tốt? Nên kiêng kỵ mùng mấy | 2025

Trong văn hóa Á Đông, có một quan niệm rằng việc cắt móng tay vào các ngày khác nhau sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe và may mắn của người cắt móng