Chi phí học nghề nail bao nhiêu tiền? Bao lâu vững tay nghề

Ngoài việc biết thông tin về nơi dạy, chất lượng…trường nail đó có đủ giấy phép hành nghề không, đều quan trọng nhất chi phí khoá học nail