【 Cảnh báo】Có nên cắt móng tay vào tháng cô hồn không ?

Tháng cô hồn có được cắt móng chân không ? thì theo nguồn gốc dân gian ông bà ta kể lại rằng, cắt móng tay vào ngày lễ của tháng 7 cô hồn