[ Stop ] Mua bảo hiểm nhân thọ nếu bạn không có kinh nghiệm

Bạn đã từng được nhiều nhân viên, cộng tác viên mời mua các ⚡ sản phẩm bảo hiểm nhân thọ rồi phải không nào? Nhưng bạn từ chối ngay cú điện