#1 Học nghề làm móng tay có phân biệt con trai con gái không?

Nghề học vẽ móng không khó và không cần hoa vẫn làm được với điều kiện là bạn siêng năng và thực hành nhiều là cứng tay nghề