#1Tiền mãn kinh ăn gì để khỏe từ bên trong ra ngoài

Mãn kinh là quá trình xảy ra bình thường ở phụ nữ U40. Quá trình này diễn ra khi buồng trứng không rụng trứng nữa và không có estrogen