Vitamin a bổ mắt – Món quà cho thị giác và miễn dịch cho con

Nghiên cứu năm 2011 của WHO rằng chỉ cần uống vitamin A liều cao giảm tỷ lệ tử vong lên tới 24% ở nhóm 6-59 tháng tuổi và giúp trẻ sáng mắt